Spouštíme `SHK`

Jak je naším dobrým zvykem, i letos bychom chtěli vědět, zda vás při studiu něco netrápí. Proto spouštíme Studentské hodnocení kvality pro akademický rok 2014/2015, tak neváhejte hlasovat ;-) Abychom Vám usnadnili celý proces, Honza napsal pár rad, jak postupovat při hlasování!

Nesouhlasíme s postupem prezidenta ČR!

Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol a níže podepsaní zástupci studentů v akademických senátech vysokých škol vyjadřují hluboký nesouhlas s postupem prezidenta České republiky Miloše Zemana ve věci opakovaného odmítnutí pozvání rektorů Masarykovy univerzity a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na shromáždění u příležitosti oslav státního svátku - Dne vzniku samostatného Československého státu.
Rektoři veřejných a státních vysokých škol jsou volenými zástupci svých akademických obcí a měli by být chápani jako reprezentativní představitelé vzdělanosti, vědy a výzkumu v této zemi. Z tohoto titulu jsou tradičními a přirozenými partnery i pro ústavní činitele republiky bez ohledu na případné osobní rozepře či antipatie.
Žádáme proto všechny rektory českých vysokých škol, aby vyjádřili solidaritu svým nepozvaným kolegům, nesouhlas s postupem prezidenta Miloše Zemana a dali najevo jednotu akademické obce. České vysoké školy musí být nejen sebevědomé, ale také připravené zastat se svojí role morální autority ve společnosti, které jdou dobrým příkladem.
Vážíme si usnesení České konference rektorů ze dne 21. října, kterým vyslovuje svůj nesouhlas s nedůstojným narušením letitých tradic. Vyjadřujeme však plnou podporu všem rektorům českých vysokých škol, kteří se rozhodnou odmítnout účast na shromáždění na Pražském hradě dne 28. října 2014. Jejich případnou absenci nelze chápat jako neúctu k České republice, ale jako podporu nepozvaným.
Předsednictvo Rady vysokých škol Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol
Akademický senát Masarykovy univerzity
Studentská část Akademického senátu VŠCHT Studentská komora Akademického senátu UJEP Studentská komora Akademického senátu TUL Studentská komora Akademického senátu OU


Daniel Thibaud – předseda Studentské komory Rady vysokých škol Bc. Lukáš Miklas – místopředseda Studentské komory Rady vysokých škol Ing. Jan Záhora – místopředseda Studentské komory Rady vysokých škol Mgr. Aneta Hašková – členka předsednictva Studentské komory Rady vysokých škol Michal Rudecký – člen předsednictva Studentské komory Rady vysokých škol Bc. Jana Kindlová – předsedkyně Studentské komory Akademického senátu JU RNDr. Pavel Troubil – místopředseda Akademického senátu MU
Bc. Jiří Logojda – Místopředseda studentské rady VŠO Bc Filip Šandera – člen Akademického senátu JU
Bc. Anna Bergerová – členka Akademického senátu UO Bc. Vlasta Hledíková – externí členka Studentské komory Rady vysokých škol Mgr. Samuel Zajíček – místopředseda Akademického senátu FF UK, senátor AS UK Bc. Jakub Drbohlav – člen Akademického senátu FF UK Bc. Štěpán Esterle – tajemník a tiskový mluvčí Studentské komory Rady vysokých škol Bc. Jan Hnízdil – člen akademického senátu ČVUT Miloš Bělohlávek – člen Akademického senátu FF UK Bc. Jana Kudrnová – předsedkyně Studentské komory Akademického senátu UHK Bc. Barbora Handrychová– místopředsedkyně AS FŽP UJEP, senátorka AS UJEP Bc. Michal Severa – člen Akademického senátu FF UHK Ing. Marian Maier – člen Akademického senátu ZF MENDELU Bc. Michaela Tvrdoňová – delegátka MU v Studentské komoře Rady vysokých škol Bc. Jaroslav Zavadil – Akademického senátu MENDELU Ing. Petr Pulc – člen Akademického senátu FIT ČVUT Bc. Henrich Horváth – člen Akademického senátu UTB Mgr. et Mgr. Michaela Syrová – členka člen Akademického senátu JU Ing. Lenka Trandová – členka Akademického senátu LDF MENDELU Jakub Novák – senátor Akademického senátu UHK Jakub Jan Kučera – člen Akademického senátu UTB Tereza Gazdíková – členka Akademického senátu Fakulty ekonomicko–správní UP Bc. Veronika Vondrová – členka Akademického senátu UJEP Mgr. Pavel Duda – člen Akademického senátu Přírodovědecké fakulty JU Bc. Tomáš Mejzlík – člen Studentské komory Akademického senátu VUT Mgr. Lucie Jochmannová – delegátka JU v Studentské komoře Rady vysokých škol Mgr. Jan Skalík – člen studentské komory Akademického senátu FSS MU Bc. Daniel Suchánek – delegát Škoda Auto VŠ ve Studentské komoře Rady vysokých škol Bc. Filip Příhoda – delegát MU ve Studentské komoře Rady vysokých škol Mgr. Ondřej Mocek – předseda Studentské komory Akademického senátu FSS MU Tereza Warchilová – členka Akademického senátu MU Mgr. Ing. Michal Jex – místopředseda Akademického Senátu ČVUT Bc. Lucie Sezemská – členka Akademického senátu ČVUT Bc. Veronika Hřibová – předsedkyně Studentské komory Akademického senátu FSI VUT Bc. Marie Doleželová – členka Akademického senátu Zahradnické fakulty MENDELU BcA. Eliška Vojtková – členka Studentské komory Rady vysokých škol, UMPRUM Ing. Pavlína Novotná – místopředsedkyně Akademického senátu VŠCHT Ing. Hynek Moravec – člen Akademického senátu VŠCHT Bc. Daniel Holý – člen Akademického senátu VŠCHT Bc. Kateřina Horáčková – členka Akademického senátu UO Ing. arch. Barbora Janíková – členka Akademického senátu ČVUT rtn. Petra Polcarová – Předsedkyně studentské komory AS FVZ UO Ing. Jan Vácha – člen Akademického senátu TUL Ondřej Peňák – delegát VUT v SK RVŠ Jakub Valenta – místopředseda Akademického senátu AVU Bc. Tomáš Sedláček – člen Akademického senátu TUL Bc. Lukáš Koula – člen Akademického senátu TUL Ing. Michal Rott – člen Akademického senátu TUL Bc. Jakub Pleyer – předseda Studentské komory Akademického senátu TUL Mgr. Vít Křížka – člen Akademického senátu MU Mgr. Marie Benáková – členka Akademického senátu UK Bc. Martin Petrus – člen Akademického senátu UHK

Hájím prestiž všech prezidentů, stojí si Zeman za nepozváním rektorů

PRAHA/PEKING - Nepozváním dvou rektorů na oslavy na Hradě prezident Miloš Zeman podle svých slov hájí prestiž všech prezidentů. Řekl to během státní návštěvy Číny. Rektory prezident nepozval na oslavy výročí vzniku Československa 28. října kvůli dřívějším osobním sporům.
Pozvánku na Hrad na 28. října letos stejně jako loni nedostali rektoři Mikuláš Bek z Masarykovy univerzity a Libor Grubhoffer z Jihočeské univerzity. Bek v minulosti nenechal Zemana vystoupit ve škole z obavy před volební agitací a Grubhoffer se zastal Martina C. Putny, kterého Zeman odmítal jmenovat profesorem. „Hájím prestiž hlavy státu a zájmy všech budoucích prezidentů, kteří přijdou po mně,“ řekl v neděli k rozhodnutí Zeman. 
Pak potvrdil, že jde o odvetu za předchozí spory se zmíněnými rektory. „Když je prezidentovi zakázána přednáška na konkrétní univerzitě, je pochopitelné, že jakýkoli prezident nepozve toho, kdo přednášku zakázal. Odmítá-li se druhý z rektorů dostavit na pozvání prezidenta do Karolina, je jisté, že nedostane druhou pozvánku,“ obhajoval prezident nepozvání Beka a Grubhoffera.

Zdroj:
http://www.lidovky.cz/hajim-prestiz-vsech-prezidentu-reagoval-zeman-na-nepozvani-rektoru-1ge-/zpravy-domov.aspx?c=A141026_115116_ln_domov_ele

Akademičtí senátoři diskutovali o roli vysokých škol

Třetí studentská konference akademických senátorů, tentokrát na téma „Role vysoké školy dnes a v budoucnu“, se konala o uplynulém víkendu na jihu Čech.
Konferenci hostila Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích v nové aule své pedagogické fakulty. Za Technickou univerzitu v Liberci se jí účastnil akademický senátor fakulty textilní Tomáš Sedláček.
Hlavními body programu bylo představení novinek ve vysokoškolském zákoně a panelová diskuse na téma Současná podoba vysokoškolské výuky a nároky společnosti. Účastnili se jí také emeritní rektor Masarykovy univerzity a bývalý ministr školství Petr Fiala, předseda Rady vysokých škol ČR, prorektor VŠE Jakub Fischer, rektor hostitelské Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Libor Grubhoffer a předsedkyně pracovní skupiny oborové didaktiky a pracovní skupiny pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii Akreditační komise České republiky Iva Stuchlíková.  
Součástí konference byly také workshopy pro akademické senátory zaměřené na zlepšení spolupráce studentských akademických senátorů se Studentskou komorou Rady vysokých škol České republiky.
Studentská komora jako součást Rady vysokých škol tvoří na základě zákona o vysokých školách spolu s Českou konferencí rektorů oficiální reprezentaci českých vysokých škol. Je to vrcholná organizace, která prosazuje zájmy studentek a studentů všech tuzemských vysokých škol na národní a mezinárodní úrovni. Usiluje o spolupráci mezi studujícími a vyučujícími, o dialog s Vládou a Parlamentem České republiky i s orgány veřejné správy a o rozvoj akademické samosprávy.
Konference akademických senátorů končila v sobotním odpoledni a pokračovala do neděle jako výjezdní zasedání studentské komory rady vysokých škol.
Hlavním přínosem této konference by mělo být zlepšení budoucích podmínek pro studenty a pro studium samotné. „Jedná se především o svobodný a rovný přístup ke kvalitnímu vzdělání, solidaritu a spoluzodpovědnost studujících za chod vysokých škol a mezinárodní spolupráci,“ shrnuje víkendové pracovní setkání studentský senátor naší fakulty textilní Tomáš Sedláček.

Ministerstvo chce zrušit slevy na jízdném! Jsme proti!

AS TUL se dnes připojil ke stanovisku SKRVŠ ze dne 4. března, AS UK, AS MU Stanovisko AS TUL k návrhu Ministerstva dopravy na zrušení státem garantovaných slev na jízdném: AS TUL se připojuje ke stanovisku Studentské komory Rady vysokých škol ze dne 4. března 2013 a nesouhlasí s návrhem ministerstva dopravy na ukončení nařizování slev z jízdného ve veřejné osobní dopravě nad rámec zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, s platností od 1.7. 2013, které vyplývá z materiálů "Problematika státem nařízených slev z jíszdného ve veřejné osobní dopravě", č.j. 2/2013-410-TAR/3. AS TUL upozorňuje, že zrušením státem garantovaných slev na studentském jízdném se zhorší sociálněekonomická situace rodin studentů nejen vysokých škol, ale i žáků středních a základních škol. Zvýšením finančních nároků na mobilitu studentů se pouze prohloubí sociální propast mezi jednotlivými studenty a žáky a omezí jim tak možnost vzdělávání se. AS TUL shledává, že je ve veřejném zájmu, aby byla zachována státem garantovaná sleva na studenském jízdném, a žádá její zachování.

Ožili jsme!

Po dlouhých letech se Studentská komora Akademického senátu TUL opět rozhýbala a rozhodli jsme se pro Vás vylepšit věci, které nám z pohledu studentů připadli nedostatečné. Nyní přicházíme s informačním portálem, kde bychom Vás rádi informovali o aktuálním dění na univerzitě a s tématy s ní spojenými. Věříme, že je na co se těšit, tak nás sledujte ;-)